instruktazni centar
 
 

Zaštita na radu

 

Protueksplozijska zaštita

 

Protueksplozijska zaštita je skup aktivnosti i postupaka u cilju sprječavanju nastajanja eksplozija ili požara u prostorima gdje se pojavljuju zapaljivi plinovi, pare, maglice ili prašine koje mogu stvoriti eksplozivne atmosfere.

To su kotlovnice, lakirnice, benzinske postaje, pretakališta goriva i plina, rafinerije, naftne platforme, naftni i plinski eksploatacioni pogoni, pogoni kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije, kamenolomi, silosi i sušare i druga mjesta na kojima je moguće pojavljivanje eksplozivnih atmosfera i u kojima se primjenju propisi protueksplozijijske zaštite.

Protueksplozijska zaštita primjenjuje se na opremu, instalacije, uređaje i sustave namjenjene za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.
Perodička ispitivanja, kontrole i nadzor nad uređajima koji su smješteni u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, preduvjet su sigurnosti.

Instruktažni centar d.o.o. u postupku je licenciranja od strane Ex-Agencije DZNM-a za nadzor svih vrsta instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.