instruktazni centar
 
 

Zaštita na radu / Osposobljavanja

 

- Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- Osposobljavanje radnika za protupožarnu zaštitu
- Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
- Osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
- Osposobljavanje ovlaštenika za kontrolu alkoholiziranosti radnika