instruktazni centar
 
 

Zaštita na radu

 

KAKO UREDITI ZAŠTITU NA RADU

/ „Narodne novine“ 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08., 75/09./

 

1. Izraditi procjenu opasnosti kao podlogu za uređivanje zaštite na radu.

2. Osposobiti iz zaštite na radu poslodavca i njegove ovlaštenike to jest osobe koje rukovode radom najmanje jednog radnika, a na koje je poslodavac prenio određena ovlaštenja iz zaštite na radu Ugovorom o radu ili odlukom o prenošenju ovlaštenja.

3. Provesti osposobljavanje radnika u skladu s procjenom opasnosti radnih mjesta za rad na siguran način i za zaštitu od požara.

4. Provesti ispitivanje ispravnosti svih strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

5. Provesti ispitivanje ispravnosti električnih i gromobranskih instalacija,

6. Provesti preglede ispravnosti uvjeta radnog okoliša i drugih štetnosti koje eventualno postoje u radnim prostorima.

7. Osposobiti potreban broj radnika za postupke pružanja prve pomoći te osigurati ormarić s priborom za pružanje prve pomoći.

8. Za poslove s posebnim uvjetima rada (primjerice rukovatelji viličara, dizalica, motornih pila, armirači, tesari, i dr.) provesti stručno osposobljavanje, te izvršiti provjeru njihovih psihofizičkih sposobnosti (liječnički pregled).

9. Odrediti osobu koja će kod poslodavca voditi poslove zaštite na radu sukladno članku 19. Zakona te osigurati ispunjavanje uvjeta za obavljanje tih poslova:

  1. Položiti stručni ispit iz zaštite na radu pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, ili
  2. Završiti specijalističko usavršavanje za stručnjaka zaštite na radu, ili
  3. Ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s tvrtkom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu

10. Izradi Plan evakuacije i spašavanja te osposobiti dovoljan broj djelatnika za provedbu evakuacije.

11. Osigurati vođenje svih potrebnih evidencija i dokumentacije iz zaštite na radu

12. Odrediti osobu koja će kod poslodavca voditi poslove zaštite od požara sukladno članku 20. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) te osigurati ispunjavanje uvjeta za obavljanje tih poslova:

  1. Položen stručni ispit iz zaštite od požara pri Ministarstvu unutarnjih poslova, ili
  2. Ugovoriti obavljanje poslova zaštite od požara s tvrtkom koja ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova.