instruktazni centar
 
 

Konzalting pri uvođenju sustava upravljanja kvalitetom

 

Zašto ISO certifikati ?

Tvrtka koja se certificira za sustav upravljanja kvalitetom prema ovoj normi je i prepoznatljiva u međunarodnom okruženju, ima bolju reputaciju i konkurentnija je u odnosu na druge koje to nemaju.

Certifikat ISO 9001 u današnjoj situaciji kada je Republika Hrvatska pred završetkom pregovora za ulazak u EU, za hrvatske tvrtke je posebno važan, jer potvrđuje kvalitetu poslovanja, a samim time i prednost u odnosu na konkurenciju koja će ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju biti još i brojnija.

Uvođenje i certificiranje EN ISO 9001:2008 osigurava povjerenje Vaših kupaca u Vaše proizvode i usluge na tržištu pružajući Vašoj firmi prednost nad konkurencijom.

Analizom trenutnog stanja u tvrtki, uočavate kritične točke u poslovanju koje su polazište za prepoznavanje mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti i smanjenje troškova poslovanja preko uspostavljanja konzistentnog sistema odgovornosti za svaki proces rada ( tko radi, što radi, kako radi i kada treba biti gotovo).

Omogućuje vam prednost na javnim natječajima te pristup na međunarodno tržište i probitak na nova tržišta

Dobivate bolju kontrola dobavljača od kojih ovisi i kvaliteta Vaših proizvoda i usluga

 

Kako do ISO certifikata ?

Postupak dobivanja certifikata sastoji se od nekoliko koraka ...

Odluka poslovodstva tvrtke o realizaciji projekta.

Imenovanje osobe iz najvišeg poslovodstva koja će biti angažirana na uspostavi, provedbi i nadzoru sustava u suradnji sa svim zaposlenicima i sa vanjskom konzultantskom tvrtkom

Edukacija poslovodstva i zaposlenika

Izrada potrebne dokumentacije za sustav

Primjena dokumentacije u praksi

Prva unutarnja provjera (interni audit) uspostavljenog sustava

Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom od strane vanjske, ovlaštene, certifikacijske kuće

Otklanjanje nesukladnosti koje su uočene na certifikacijskom auditu

Savjetovanje i pomoć u provedbi internih audita, te provođenje korektivnih i preventivnih mjera

Priprema tvrtke za redovite, godišnje nadzorne audite od strane vanjske, ovlaštene, certifikacijske kuće.

 

Tko Vam može pomoći ?

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u neku tvrtku (bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih) je zahtjevan posao, ali prednosti od uvedenog sustava su dovoljan razlog da se poslovodstvo odluči na takav poduhvat.

INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o. Križevci, odnosno naši zaposlenici imaju potrebna stručna znanja i kompetencije i mogu Vam pomoći u uvođenju Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 u Vašoj firmi, njegovoj provedbi u praksi i nadzoru, a što će na kraju rezultirati i dobivanjem Certifikata ISO 9001:2008.

Za sve informacije slobodno se obratite našem osoblju ili nas posjetite u našim prostorima.

Izdvojeno

 

 

Sustavi kvalitete

Kontakt obrazac
ili email: kvaliteta@instruktazni.hr

tel. +385 48 681 577
fax. +385 48 270 840

-----------------------------

voditelj:
mr. Anita Jelić-Kiš
dipl. inž. strojarstva
certificiranji konzultant za
ISO sustave
mob: 099 / 227 09 92

anita.jelic.kis@instruktazni.hr

aaa