instruktazni centar
 
 

Obrazovanje odraslih / Seminari

 

SEMINAR ZA CERTIFICIRANE KONTROLORE REGALA

ic

PRIJAVNICA
ZA SEMINAR

(*.doc)

Seminar za certificirane kontrolore regalnih skladišta omogućiti će polaznicima seminara usvajanje potrebnih znanja i sposobnosti za provedbu aktivnosti zaštite na radu i prevenciju nesreća koje se mogu dogoditi u regalnim skladištima zbog prisutnih opasnosti i štetnosti.

Nakon niza nesreća s vrlo teškim posljedicama širom Europe došlo se do spoznaje da su regalna skladišta bila izrađena nekvalitetno te da su se izvodila s uštedama na materijalu što je doprinjelo njihovoj nedovoljnoj nosivosti i stabilnosti te opasnosti od urušavanja. Također čestim oštećenjima regalne konstrukcije sredstvima manipulacije, robom i sl., nije se pridavala dovoljna pozornost. Regali se ne ruše odmah po nastanku oštećenja, češće do havarije dolazi nakon perioda od nekoliko sati ili dana i to u obliku lančane reakcije, usljed koje je dolazilo do vrlo teških materijalnih šteta ali ljudskih gubitaka i ozljeda radnika.

Zbog svega navedenog nestabilni regalni sustavi, naročito ako se redovito ne kontroliraju, predstavljaju veliku opasnost za ljude, strojeve, opremu i uskladištenu robu.

S obzirom na činjenicu da je norma HRN EN 15635 objavljena i u Hrvatskoj obveza je proizvođača skladišne opreme, te njenih korisnika da se ta oprema konstruira, izradi i kontrolira na način kako je to definirano u ovoj priznatoj normi čija je primjena propisana i obvezna u zemljama Europske unije. Hrvatska je u zadnjoj fazi ulaska u Europsku uniju i sada je najpovoljniji trenutak za pravovremenu edukaciju kontrolora regalnih skladišta.

Hrvatski zavod za norme je tijekom 2010. godine objavio novu normu
HRN EN 15635: Čelični nepokretni skladišni sustavi - Primjena i održavanje skladišne opreme za provjeru sigurnosti regala.

Ta norma je stupila na snagu 2009. godine u svim zemljama Europske unije, a s obzirom da je i Hrvatska na ulasku u EU, primjena te norme je izvjesna i kod nas. Pozitivni primjeri nadzora regalnih skladišta u nekim europskim zemljama kao npr. Velikoj Britaniji i Nizozemskoj gdje se takve inspekcije provode više godina pokazuju da se time znatno povećala sigurnost na radu u skladištima, a troškovi šteta i održavanja su se smanjili.

Sigurnost zaposlenika i sigurna uporaba sredstava za rad u koja se ubrajaju i regalna skladišta u Vašoj firmi je od neprocjenjive važnosti.

Stoga je u većini država EU definirana obveza provjere regalnih sustava od strane neovisnih inspektora regalnih skladišta nejmanje jednom godišnje odnosno redovni nadzor unutar tvtrke od strane vlastitih kontrolora reglanih skladišta.

 

KVALIFICIRANI STRUČNI NADZOR

Za izvršenje kvalificiranog stručnog nadzora zahtijeva se visoka stručna kompetentnost. Nakon završenog seminara za certificiranog kontrolora regala dobiva se certifikat koja potvrđuje da je polaznik stekao sva potrebna i propisana stručna znanja iz ovog područja.

Nalaz provjere regalnog skladišta je utemeljen na zahtjevima norme HRN EN 15635. Provjere se provode u regalnim skladištima koja su u funkciji, tj. koja su opterećena uobičajenom količinom robe.

Tijekom nadzora se uočavaju prepoznatljive deformacije, oštećenja i nedostaci, a rezultati provjere se unose u zapisnik.

 

SUSTAVI REGALA KOJI PODLIJEŽU OBVEZI REDOVITE PROVJERE

Sljedeći sustavi regala podliježu nadzoru stručne provjere prema normi HRN EN 15635:

• Regali s policama
• Paletni regali
• Konzolni regali
• Provozni jednostrani i dvostrani Drive-In regali
• Gravitacioni (protočni) regali
• Etažni regalni sustavi.

 

KONTROLOR REGALNIH SKLADIŠTA

Ovaj seminar će Vam omogućiti da steknete potrebna stručna znanja kako bi mogli kao ovlaštenik poslodavca provoditi provjeru ispravnosti odnosno nadzor regalnih skladišta sukladno važećim propisima i zahtjevima norme HRN EN 15635.

Nakon završetka seminara sudionicima koji su uspješno usvojili i prezentirali stečena znanja izdaje se certifikat – KONTROLOR REGALNIH SKLADIŠTA.

 

UČESNICI SEMINARA

Učesnici seminara su stručno i rukovodeće osoblje, suradnici iz područja skladišnih sustava, skladišta, logistike, održavanja, konstrukcije i montaže, stručne osobe za zaštitu na radu, ovlaštene osobe za sigurnosna pitanja, vanjski savjetnici za sigurnost na radu, rukovoditelji skladištima kao i sve osobe koje su zadužene za rad s regalima i skladišnim sustavima.

Prema Zakonu o zaštiti na radu, ovlaštenik poslodavca u nekom segmentu rada može biti samo ona osoba koja posjeduje potrebna znanja i sposobnosti za provedbu aktivnosti vezanih za zaštitu na radu i za prevenciju od opasnosti i štetnosti.

 

TRAJANJE SEMINARA

Seminar traje dva dana, prvi dan od 9-15 sati s pauzama, drugi dan od 9-12, predavanje, nakon toga pauza i završna provjera usvojenih znanja.

 

PREDVIĐENI TERMINI I MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar će se održati 25. i 26. listopada 2011. godine u Križevcima, u dvorani Instruktažnog centra , F. Račkog 4.
U ovisnosti o broju prijavljenih seminar će se održati i 27. i 28. listopada 2010. godine u Zagrebu, dvorana Instruktažnog centra, J. Gotovca 1.

 

TROŠKOVI SEMINARA

Kotizacija po polazniku seminara iznosi (s PDV-om): • 4.305,00 kn

U cijenu su uključeni i tiskani materijali uz predavanje.

Za svakog slijedećeg polaznika iz istog poduzeća odobravamo popust od 25%.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Instruktažnog centra d.o.o. Križevci, broj 2340009-1100059451 kod PBZ Zagreb.

 

Izdvojeno

 

 

Instruktažni centar, ustanova za obrazovanje odraslih

Kontakt obrazac
ili email: obrazovanje@instruktazni.hr

tel. +385 48 681 577
fax. +385 48 270 840

-----------------------------

ravnatelj:
Zdravko Čalić
dipl. inž. prometa
mob: 098 / 41 07 32

zdravko.calic@instruktazni.hr

------------------------------

tajništvo:

mob: 098 / 41 12 08

obrazovanje@instruktazni.hr

aaa