instruktazni centar
 
 

O nama / Stvaranje i razvoj

 

Instruktažni centar osnovala je 1965. g. Tvornica transportne opreme ČELIK iz Križevaca na inicijativu gospodarske komore, zajednice za paletizaciju te uz sudjelovanje željezničkih poduzeća i drugih gospodarskih subjekata s područja bivše države.

ic

Osnovan je po uzoru na francusku tvrtku IFTIM u okviru europske inicijative i pomoći jugoistočnoj Europi pri uvođenju racionalnih sustava manipulacije materijalima, prije svega paletnog i kontejnerskog sustava.

Svrha osnivanja Centra bila je osiguranje potpore gospodarskim subjektima koji uvode racionalne sustave manipulacije materijalima i to kroz uspostavu organizacije, izbor i nabavu opreme te edukaciju kadrova.

Od 1965. g., pa do danas Centar je prolazio kroz različite faze svoga razvoja, prilagođavao svoju djelatnost potrebama i zahtjevima okruženja da bi danas bio prepoznatljiv kao jedinstvena i specijalizirana tvrtka za pružanje usluga obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja osoba za rukovanje i upravljanje sredstvima unutarnjeg transporta i manipulacije materijalima te uslugama zaštite na radu.

Preko 80.000 rukovatelja viličarima, dizalicama i drugim radnim strojevima koji rade širom Europe, osposobljeno je u Centru u proteklih 45 godina.

Poslovna suradnja uspostavljena je sa gotovo svim gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj: s Hrvatskim željeznicama, Hrvatskim šumama, HEP-om, HT-om, Hrvatskim autocestama i drugim javnim poduzećima te u nekoliko navrata i s Hrvatskom vojskom za čije smo potrebe vršili edukaciju njenih pripadnika.

Djelatnici Centra neposredno su sudjelovali ili sudjeluju u procesu izobrazbe (osposobljavanja i usavršavanja) kadrova na svim značajnijim objektima prometne infrastrukture kao što je osposobljavanje na rukovanju dizalicama i uređajima na radilištima mosta Maslenica, mosta na Rijeci Dubrovačkoj, osposobljavanju strojevima u izgradnji tunela Tuhobić, sv. Rok i dr.

ic

Stalni smo partneri u edukaciji radnika Petrokemije iz Kutine, Konstruktora iz Splita, Đure Đakovića iz Slavonskog Broda, Tehnike iz Zagreba, Rafinerije nafte iz Siska, Končarom iz Zagreba, Bilokalnikom iz Koprivnice, Getro-om, Konzumom, Unionom i Metro-om iz Zagreba te nizom drugih većih ili manjih tvrtki sa područja Republike Hrvatske.

Od 1992. g. godine Centar osniva AUTO-ŠKOLU i bavi se osposobljavanjem kandidata za vozače motornih vozila. Preko 1.500 uspješnih vozača osposobljeno je u Auto-školi. Centar zapošljava 4 diplomirana inženjera prometa te tri instruktora vožnje koja svojim znanjem i iskustvom u suvremeno opremljenim uvjetima osiguravaju uspješno provođenje osposobljavanja.

Od 1996. g. godine Centar se kadrovski i materijalno oprema te dobiva potrebne dozvole za pružanje usluga zaštite na radu. Atestiranje strojeva, uređaja i instalacija, procjene opasnosti, mjerenja i ispitivanja parametara radnog okoliša, osposobljavanje iz zaštite na radu samo su neke od usluga koje ovaj Centar pruža gospodarskim subjektima, ustanovama i institucijama prije svega s područja naše županije ali i šire.

ic

Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatska poljoprivredna agencija, Arena, Mesna industrija, Poljocentar, Mlinar, Lora, Panprodukt, Elektročelik, Mlinar, Jakšinić, Pekara Kos, Promid, ITS, Čelik, Union, Alpla i drugi gospodarstvenici, škole, vrtići, laboratoriji i niz drugih poslovnih subjekata iskazalo je povjerenje našim stručnjacima na način da su sklopili ugovore o poslovnoj suradnji u području zaštite na radu.

Naš cilj jest stvoriti jedinstveni, kadrovski moćan i materijalno opremljen centar za potporu gospodarskim subjektima u rješavanju ne samo problematike zaštite na radu već i zaštite od požara te posebno zaštite okoliša i osnovati te razviti andragoško-edukacijsku ustanovu za razvoj i realizaciju određenih vidova formalnog a naročito neformalnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kao tedencije suvremenih razvijenih društava (teorija permanentnog, cjeloživotnog obrazovanja ) i time doprinijeti ulasku Republike Hrvatske u Europsku zajednicu.

Interes Instruktažnog centra je da i dalje uspješno zadovoljava svoje poslovne partnere a tako ostvarenu dobit u najvećem postotku ulaže u modernu tehnologiju i suvremena znanja.

Osim u vlastiti razvoj Centar će i dalje dio dobiti usmjeravati za društvene, kulturne, sportske i druge aktivnosti te humanitarni rad te u granicama svojih mogućnosti pružati pomoć onima kojima je ona najpotrebnija.

ic

Danas Instruktažni centar u stalnom radnom odnosu zapošljava 25 djelatnika od kojih 13 s visokom stručnom spremom te preko 35 vanjskih stručnih suradnika različitih struka i specijalnosti.

Ulaganjem u opremu i izobrazbu uposlenih Centar bilježi stalan rast produktivnosti i visoku razinu iskoristivosti svojih kapaciteta. Uz rast produktivnosti, pravilnom tržišnom strategijom, Centar stalno povećava ukupan prihod uz istovremenu racionalizaciju troškova.

Gore navedeno navelo je Upravu Centra na donošenje odluke o implementaciji i certifikaciji sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2000.

Sve zajedno rezultiralo je i javnim priznanjima, nagradama i zahvalnicama a 24. travnja 2006. g. u provodu godišnjice grada Križevaca i dodjeli plakete grada Križevaca.

 

Izdvojeno

 

 

Instruktažni centar d.o.o.

Franje Račkog 4,
48260 Križevci

-----------------------------

Kontakt obrazac
ili email: instruktazni@instruktazni.hr

tel. +385 48 681 577
tel. +385 48 682 577
fax. +385 48 270 840

mob. 098 / 41 12 08

 

aa