instruktazni centar
 
 

O nama / Zaposlenja

 

Razvoj

Naš cilj jest stvoriti jedinstveni, kadrovski moćan i materijalno opremljen centar za potporu gospodarskim subjektima u rješavanju ne samo problematike zaštite na radu i zaštite od požara već posebno zaštite okoliša, osigurati inženjering i konzalting u razvijanju i primjeni novih tehnologija i obnovljivih izvora energije te razviti andragoško-edukacijsku ustanovu za razvoj i realizaciju različitih vidova formalnog a naročito neformalnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kao tedencije suvremenih razvijenih društava (teorija permanentnog, cjeloživotnog obrazovanja ).

Interes Instruktažnog centra je da i dalje uspješno pruža visokosofisticirane usluge svojim poslovnim partnerima a tako ostvarenu dobit u najvećem postotku ulaže u modernu tehnologiju i suvremena znanja.

 

Kadrovi

Naš najvrijedniji resurs i ključ našeg uspjeha su naši zaposlenici. Ispunjavaju našu viziju i strategiju te garantiraju kvalitetu naših usluga i omogućuju da budemo među vodećima u područjima naših djelatnosti.

Danas Instruktažni centar u stalnom radnom odnosu zapošljava 27 djelatnika (mr., dipl.inž. i inž. strojarstva, elektrotehnike, prometa, sigurnosti, zaštite od požara i dr.) te velik broj vanjskih stručnih suradnika različitih struka i specijalnosti.

Osiguranje vrlo dobrih uvjeta rada i iznadprosječnih primanja te permanentno ulaganje u njihovo znanje i sposobnosti, pridonosi njihovom osobnom zadovoljstvu a time zadovoljstvu naših klijenata. Osjećaj pripadnosti, timski rad, odlični međuljudski odnosi koji se učvršćuju i grade ne samo u poslu već i zajedničkim druženjima, sportskim igrama i dr., čini nas jedinstvenim i snažnim.
Bez učenja nema razvoja. Svaki od naših zaposlenika u obvezi je pohađati stručna usavršavanja iz različitih područja. Centar stipendira studente tehničkih fakulteta i osigurava njihovo napredovanje.

Napredovanje je omogućeno kroz slijedeće nivoe:

suradnik - mlađi inženjer - samostalni inženjer - voditelj projekta - voditelj odjela - direktor sektora

Mladi inženjeri bez iskustva zapošljavaju se kao stručni suradnici te obavljaju poslove na koje su raspoređeni uz mentorstvo samostalnih inženjera. Za to vrijeme uče, stječu iskustva te polažu sve potrebne licence i stručne ispite. Nakon tog perioda napreduju u mlađe inženjere gdje postaju dio jednog od timova unutar pojedinog projekta. Kad steknu sve licence i polože stručne ispite te osiguraju potrebno iskustvo napreduju u samostalne inženjere. Daljnje napredovanje u ovisnosti je od sposobnosti, inventivnosti i sklonosti za razvojem, pokazanom zalaganju i razvojnom konceptu tvrtke.

Naši planovi razvoja pretpostavljaju daljnje zapošljavanje inženjerskog kadra različitih smjerova.

Ispitivanja sukladnosti proizvoda i strojeva te kontrola primjene normi u proizvodnji i uslugama, ispitivanja svih vrsta instalacija u standardnoj i specijalnoj izvedbi, mjerenja emisija onečišćujućih tvari i drugih parametara u okoliš te laboratorijske analize, analize i procjene ugroženosti u radnom i životnom prostoru, izrade planova, elaborata i projekata iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, ocjenjivanje energetske učinkovitosti, izdavanje energetskih iskaznica za objekte te ostale slične djelatnosti koje obavljamo ili će mo obavljati zahtijevaju visokostručan kadar.

ic

 

Ukoliko se pronalazite u našim djelatnostima i razvojnim planovima ili imate viziju razvoja unutar pojedinih segmenata naše djelatnosti, Vi ste osoba za nas. Postanite dio uspješnog tima.

- obrazac za predaju životopisa -

 

 

Izdvojeno

 

 

Instruktažni centar d.o.o.

Franje Račkog 4,
48260 Križevci

-----------------------------

Kontakt obrazac
ili email: instruktazni@instruktazni.hr

tel. +385 48 681 577
tel. +385 48 682 577
fax. +385 48 270 840

mob. 098 / 41 12 08

 

aa