instruktazni centar
 
 

Promotivni materijali

letak

plakat

Letak - Nove vještine za nove prilike za zapošljavanje - PDF 2 MB

Plakat - Nove vještine za nove prilike za zapošljavanje - PDF 2 MB

 

   

 

 

eu

Ove internet stranice izrađene su uz pomoć Europske unije. Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Instruktažnog centra d.o.o. i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.