instruktazni centar
 
 

Nove vještine za nove prilike za zapošljavanje

Sveukupni cilj ovoga projekta je smanjenje dugotrajne nezaposlenosti i opasnosti od nove nezaposlenosti u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

Konkretni cilj ovoga projekta jest pomoći nezaposlenima i zaposlenima koji su voljni usavršiti svoje vještine direktnim edukacijskim programima koji povećavaju njihove sposobnosti i uvođenje analiza tržišta rada i strateških planova za razvoj obrazovanja koji su u skladu s potrebama poslodavaca Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije.

Rezultati projekta su:

 1. Uspostava održivog modela partnerstva koji će analizirati potrebe lokalnog tržišta rada
 2. Odabrati ciljnu skupinu osoba s osnovnom školskom spremom, omogućiti im stručno osposobljavanje i zagovarati njihovo zaposlenje među lokalnim poslodavcima
 3. Odabranu skupinu osoba sa srednjom stručnom spremom obrazovati o načinima korištenja principa e-učenja radi usavršavanja vlastitih vještina
 4. Odabranoj skupini zaposlenika poslodavaca povećati vještine odnosa s klijentima
 5. Povećati svijest i uvesti nove alate za usklađivanje lokalne ponude rada s realnim potrebama poslodavaca u Bjelovarsko-Bilogorskoj i Koprivničko-Križevačkoj županiji.

Glavne aktivnosti projekta su

 1. Anketa i analiza potreba lokalnih poslodavaca za novim zaposlenicima u sljedećoj godini i potreba za usavršavanjem sadašnjih zaposlenika, uspostava modela analize potreba lokalnih tržišta rada za lokalne zainteresirane strane.
 2. Pronalaženje 20 slobodnih radnih mjesta kod lokalnih poslodavaca, biranje 20 sudionika unutar skupine dugotrajno nezaposlenih s osnovnoškolskim obrazovanjem i kvalifikacijom za osnovna zvanja u skladu s prepoznatim potrebama poslodavaca, posredovanje pri zapošljavanju sudionika.
 3. Razvoj i primjena neformalnog kratkog programa za obrazovanje odraslih: „Razvoj vještina pomoću e-učenja“ za 30 sudionika unutar skupne dugotrajno nezaposlenih sa srednjoškolskim obrazovanjem.
 4. Razvoj i primjena programa „Usavršavanje vještina ophođenja s klijentima“ za 20 odabranih zaposlenika koji se trebaju usavršiti, uz audio materijale.
 5. Razvoj Strategije novog programa za učenje odraslih u skladu s potrebama lokalnih zaposlenika, širenje Strateškog dokumenta i audio materijala za učenje razvijenih programa, promocija i savjetovanje.

Ciljane skupine projekta su:

 1. Dugotrajno nezaposlene osobe s osnovnoškolskim obrazovanjem
 2. Dugotrajno nezaposlene osobe sa srednjom stručnom spremom
 3. Zaposlene osobe koje žele poboljšati svoje vještine

Krajnji korisnici su dugotrajno nezaposlene osobe u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, osobe zaposlene u lokalnim tvrtkama koje su voljne usavršiti svoje vještine, lokalne tvrtke, obrazovne ustanove u spomenutim županijama, lokalni posrednici u poslu.

 

eu

Ove internet stranice izrađene su uz pomoć Europske unije. Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Instruktažnog centra d.o.o. i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.