instruktazni centar
 
 

Edukacijski materijal

 

Razvoj vještina u ophođenju s kupcima - sadržaj programa

Razvoj vještina kroz e-učenje - skripta

   

 

 

eu

Ove internet stranice izrađene su uz pomoć Europske unije. Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Instruktažnog centra d.o.o. i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.