instruktazni centar
 
 

Partneri projekta

hzz

UDRUGA INVALIDA KRIŽEVCI - UIK
ASSOCIATION OF DISABLED PEOPLE KRIZEVCI - ADPK

Trg Antuna Nemčića 7
48260 Križevci
tel: +385 48 271 577
fax: +385 48 681 211
e-mail: uik@uik.hr
www.uik.hr

 

hzz

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna
služba Križevci

Ulica Kralja Tomislava 20,
48 260 Križevci,
tel: +385 48 681 904
fax: +385 48 270 289
e-mail: HZZ.Krizevci@hzz.hr
www.hzz.hr

 

križevci

GRAD KRIŽEVCI
I. Z. Dijankovečkog 12
48260 Križevci
tel: +385 48 681 002
fax: +385 48 681 207
e-mail: webmaster@krizevci.hr
www.krizevci.hr


 

eu

Ove internet stranice izrađene su uz pomoć Europske unije. Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Instruktažnog centra d.o.o. i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.