instruktazni centar
 

Energetsko certificiranje zgrada

Energetski certifikat zgrade jest dokument koji slikovno i brojčano predočuje energetska svojstva zgrade. Njegov sadržaj i izgled propisuje Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

Energetski certifikat je i marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti i niskoenergetske gradnje.

Energetskim certificiranjem zgrada moguće je uspoređivati energetske potrebe zgrada, potiču se ulaganja u nove inovativne koncepte i tehnologije, korištenje alternativnih sustava za opskrbu energijom u zgradama, te se doprinosi ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša.

Energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada, postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, te zgrade javne namjene ukupne korisne površine veće od 1000 m² (Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada NN 113/08).

Postupak energetskog certificiranja zgrade sastoji se od:

POSTUPAK CERTIFIKACIJE NOVE ZGRADE

- obavezan je za sve zgrade za koje je podnesen akt o građenju nakon 31. 03. 2010.

POSTUPAK CERTIFIKACIJE POSTOJEĆIH ZGRADA

- obvezan je za sve zgrade danom stupanja RH u EU
- obvezan je za zgrade javne namjene u roku od 36 mjeseci po prihvaćanju
metodologije (10. 06. 2009.)

- energetskog pregleda zgrade,
- vrednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade,
- izdavanja energetskog certifikata zgrade

Izdavanje energetskog certifikata podrazumijeva:

- određivanje energetskog razreda zgrade,


- izradu energetskog certifikata zgrade s popisom preporuka za ekonomski povoljno
- poboljšanje energetskih svojstava zgrade i s izračunatim razdobljem povrata investicije.

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima, a provodi ga ovlaštena osoba.

Izdvojeno

Energetsko certificiranje

Kontakt obrazac
ili email: certificiranje.zgrada@instruktazni.hr

tel. +385 48 681 577
fax. +385 48 270 840

-----------------------------

voditelj:
Krešimir Konfic
dipl. inž. elektrotehnike
mob: 098 / 375 006

kresimir.konfic@instruktazni.hr

aaa